За фирмата

НИКОН ЕООД е строително-търговска компания, специализирана в строителството на недвижими имоти - жилищни, административни и промишлени сгради. Сградите, които изграждаме се отличават със съвременна архитектура, функционални разпределения и качество, в съответствие с проектите и техническите норми.

Основни дейности:

НИКОН ЕООД е регистрирана през 1992г. като ЕТ НИКОН - Никола Нешев, а през 1996г. е преобразувана в НИКОН ЕООД със седалище и адрес на управление, гр. Стара Загора, ул. "Боруйград"№71. Фирмата се представлява от едноличния собственик инж. Никола Нешев.

Търговската и производствената дейност е организирана в открити и закрити складове и цехове, в собствена база в кв. Индустриален-гр. Стара Загора с площ 16, 5дка и сгради с РЗП 6000кв. м

Със своя дългогодишен опит и професионализъм компанията създаде име на коректен партньор и гарант за качествено и срочно изпълнение на всички възложени обекти.

НИКОН ЕООД е изпълнила множество обекти в гр. Стара Загора и страната както чрез възлагане от инвеститор, така и на строително-предприемачески принцип.

Компанията разполага с необходимата механизация, автотранспорт, инвентар, машини и технологично оборудване за изпълнение на СМР по актуалните норми и технологии. Във фирмата работят квалифицирани ръководители, служители и работници, организирани в успешно работещи екипи. При необходимост НИКОН ЕООД работи с утвърдени проектанти и подизпълнители по всички СМР.

Строителна компания НИКОН ЕООД е носител на редица престижни награди в сферата на строителството и архитектурата в България.

Във всички структурни звена на фирмата е внедрена система за управление, отговаряща на международните стандарти за качество. НИКОН ЕООД притежава сертификати по БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 45001:2018 и БДС EN ISO 14001:2018.

Карта на построените обекти

За контакти: Стара Загора, ул. Воевода Стойно Черногорски 27А , 042 603 642, office@nikonbg.com