Собствени проекти

Сградите, които изгражда фирма НИКОН се отличават със съвременна архитектура, функционални разпределения и качество, в съответствие с проектите и техническите норми.

СПИСЪК СЪС СОБСТВЕНИ ОБЕКТИ НА ФИРМАТА (Кликнете бутона, за да видите списъка)

година обект
2020 Жилищна сграда с гаражи и ОСД в УПИ IV-6061 от кв.607, по плана на гр.Стара Загора, с идентификатор 68850.502.71, с адм.адрес:кв."Три чучура-север"
2018 Магазин за промишлени стоки, подземен паркинг и склад метали, УПИ VIII 5254, кв.15 по плана на гр.Стара Загора, с адм.адрес: ул."Воевода Стойно Черногорски"№27а
2017-2020 Жилищна сграда с ОСД и гаражи и подпорни стени, УПИ VI в кв.291 по плана на гр.Ст.Загора, с идентификатор 68850.504.6622, с адм.адрес:ул."Княз Александър Батенберг"№79 с площ 3482,20кв.м. 
2016-2017 Жилищна сграда с ОСД и гаражи и ограда в УПИ № XI-540 от кв. 43б по плана на гр. Ст. Загора, с идентификатор 68850.514.540, с адм. адрес: ул. "Д. Наумов" 100 с площ 3344, 60 кв. м
2015-2017 Жилищна сграда с ОСД и гаражи в УПИ № Vобщ. от кв. 128 по плана на гр. Ст. Загора, с идентификатор 68850.518.367 с адм. адрес: ул. "Граф Н. Игнатиев" 59 с площ 6865,70 кв. м
2014-2015 Жилищна сграда с гаражи намиращ се в УПИ III-4267 от кв. 313 по плана гр. Ст. Загора, с идентификатор 68850.509.4281, с адм. адрес: ул. "Искър" 12, с площ 1470,88кв. м
2013-2015 Жилищна сграда и ограда в УПИ № I-515 от кв. 69 по плана на с. Змейово обл. Ст. Загора
2013-2015 Жилищна сграда с ОСД и гаражи в УПИ IX-5557 от кв. 276 по плана на гр. Ст. Загора, с идентификатор 68850.504.5557, с адм. адрес: ул. "Свещ. Г. Клисаров" 2 с площ 4697,79 кв. м
2011-2012 Жилищна сграда с гаражи и ОСД в УПИ № IX-1534 от кв. 44а по плана на гр. Ст. Загора, с идентификатор 68850.514.155, с адм. адрес:ул. "Д. Наумов" 116 с площ 732,87 кв. м
2009-2010 Жилищна сграда с гаражи и ОСД в УПИ №XVI-3536 от кв. 67 по плана на гр. Ст. Загора, с идентификатор 68850.503.185.1, с адм. адрес: ул. "Х. Д. Асенов" 139 с площ 952,59 кв. м
2007-2008 Жилищна сграда с гаражи и ограда в УПИ №XIV-4173 от кв. 310 по плана на гр. Ст. Загора, с идентификатор 68850.509.4173, с адм. адрес: ул. "Априлско въстание" 12 и площ 932,70 кв. м
2007-2008 Смесена сграда и ограда в УПИ №XII-211, 212, 213 от кв. 205 по плана на гр. Ст. Загора, с адм. адрес:ул. "Марио Жеков" 2 с площ 3206, 10кв. м
2006-2007 Жилищна сграда с гаражи и ОСД в УПИ VIII-980, 983 от кв. 34 по плана на гр. Ст. Загора, с адм. адрес: ул. "Евлоги Георгиев" 63-65 с площ 1951,55 кв. м
2005-2006 Жилищна сграда с гаражи и ОСД, допълващо застрояване-гараж и ограда в УПИ №V-3652, 3651 от кв. 99 по плана на гр. Ст. Загора, с адм. адрес: ул. "Св. Троица" 170
2004-2005 Жилищна сграда с гаражи и допълващо застрояване-гаражи в УПИ № III-7891 от кв. 269 по плана на гр. Ст. Загора, с адм. адрес: ул. "Св. Троица" 212, с площ 1256,71 кв. м
2004-2005 Жилищна сграда с гаражи и магазин за пром. стоки в УПИ №X-8121 от кв. 257 по плана на гр. Ст. Загора, с адм. адрес: ул. "Н. Дечев" 15 с площ 1052 кв. м
2003-2004 Жилищна сграда с гаражи и ОСД в УПИ №VI-1813, 1814 от кв. 17 по плана на гр. Ст. Загора, с адм. адрес: ул. "Гладстон" 43 с площ 1812,54 кв. м
2003-2004 Жилищна сграда с обекти за стоп. дейност в УПИ №XI-1847 от кв. 6 по плана на гр. Ст. Загора, с адм. адрес: ул. "Цар Иван Шишман" 54
2003-2004 Жилищна сграда с ОСД в УПИ VIII-1048 в кв. 106, с адм.адрес: ул. "Ангел Кънчев" 64
2001-2002 Жилищна сграда с обекти за стопанска дейност в УПИ №II-1481 в кв. 152 по плана на гр. Ст. Загора, с адм. адрес: "Руси Аргов" 11
1998-1999 Жилищна сграда с обекти за стоп. дейност-офис, ресторант и кафе-бар и Обект за стоп. дейност-складове и проектантска дейност в УПИ X-1539 от кв. 44 по плана на гр. Ст. Загора, с адм. Адрес: "Боруйград" 71 с площ 989,20 кв. м
1998-1999 Жилищна сграда с гаражи в УПИ №VI-8366, 8367 в кв. 299 по плана на гр. Ст. Загора, с адм. адрес: ул. "Охрид" 1
1997-1998 Производствено-складова база НИКОН в УПИ №VIII-5254 от кв. 15 по плана на гр. Ст. Загора, ул. "Воевода Стойно Черногорски" 27а с площ 16 938,50 кв. м
1997-1998 Жилищна сграда с гаражи и магазин в УПИ №V-8034 в кв. 362 по плана на гр. Ст. Загора, с адм. адрес: ул. "Тунджа" 7
1995-1997 Жилищна сграда с гаражи в УПИ №III-3874 от кв. 291 по плана на гр. Ст. Загора, с адм. адрес: ул. "Княз Ал. Батенберг" 93
1993-1995 Жилищна сграда с гаражи и обекти за стопанска дейност в УПИ №III-1837 от кв. 17а по плана на гр. Ст. Загора, с адм. адрес: ул. "Гладстон" 50

За контакти: Стара Загора, ул. Воевода Стойно Черногорски 27А , 042 603 642, office@nikonbg.com