Сертификати

Главните приоритети в работата на фирма НИКОН ЕООД са:

  • Непрекъснато подобряване на качеството на строително-монтажните работи
  • Осигуряване на здраве и безопасност при работа
  • Опазване на околната среда

За изпълнението на тази политика, ръководството на НИКОН ЕООД е внедрило във всички структурни звена на фирмата Система за управление, отговаряща на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 45001:2018 и БДС EN ISO 14001:2018.

За контакти: Стара Загора, ул. Воевода Стойно Черногорски 27А , 042 603 642, office@nikonbg.com