Проекти на възложител

Обекти, изпълнени по проекти на възложители (инвеститори) - съвременни технологии и качество, в съответствие с проектите и техническите норми.

СПИСЪК НА СГРАДИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ ИНВЕСТИТОР (Кликнете бутона, за да видите списъка)

годинаобектвъзложител
2015Укрепване и премахване на аварирала част по съществуваща сграда на ПМГ "Никола Обрешков" гр. КазанлъкОбщина гр. Казанлък
2015Проект за разрушаване на съществуващи сгради, укрепване на котлован и усилване на част от съществуваща сграда на "Загорка" АД гр.Ст. ЗагораЗагорка АД
2015Пансион към младежки дом на фондация „М. Балкански”, с. Оряховица общ. Ст. Загора - Преустройство и пристройка на адм. сграда в УПИ – IIIодо, кв.20, с. ОряховицаФондация Миньо Балкански, с. Оряховица
2014-2015Преустройство на съществуваща сграда с РЗП 948,26 кв.м. /бивше кино/ в Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в гр. Ст.Загора. Допълнителни СМР във връзка с обект „Преустройство на съществуваща сграда с РЗП 948,26 кв.м./бивше кино/в ММЦ за работа с деца и младежи в риск в гр. Ст. ЗагораОбщина гр. Ст. Загора
2014Преустройство и ремонт на Ресторант "Тифани" в УПИ II, кв.526.Инвазия-КДС-Компания ЕООД
2013-2014Основен ремонт на съществуваща сграда „Вила Роза” в гр.Казанлък кв.215, УПИ II гр.КазанлъкОД на МВР, гр. Ст. Загора
2014Преустройство на съществуваща сграда /Ресторант и офис/ в 2 бр. жилища в УПИ III-935, кв. 10, гр.Ст. Загора - части АС, ВиК и Ел.Каля Георгиева Петкова
2013-2014Извършена услуга – заготовка, бластиране и боядисване на метална конструкция Завод ДевняВИТО-95 ООД
2013Реконструкция на централния градски пазар на гр. Ст. Загора /градски проект/.Община гр. Ст. Загора
2013Ремонт на апартамент гр. КазанлъкЮМТ ЕООД гр. Казанлък
2013Основен ремонт на Обредна зала на библиотека Захари Княжевски гр. Ст. ЗагораОбщина гр. Ст. Загора
2013Ремонт на сграда на Новотехпром ООД гр. Ст. ЗагораНовотехпром ООД
2014Ограда на църква „Свети Никола” гр. Ст. ЗагораДескрийм Билдинг ЕООД
2013Автомивка-преустройство на съществуваща сграда в гр. Гурково УПИ II-9673 кв. 64 и преустройство на бистроБулгарпластик ЕООД, гр.Гурково
2012-2014Извършено СМР съгласно договор за ремонтни работи в учителска стая, директорски кабинет, класни стаи и фоайе. СМР на мултифункционална зала.II ОУ П.Р.Славейков, гр. Ст. Загора
2013-2014Складове за плодове – база с. БъдещеНюбилд ЕООД, гр. Ст. Загора
2012-2013Реконструкция, п-во и ремонт на съществуващ производствен цех и пристройка, надстройка и ремонт на същ.адм.битова сграда към нея гр. БузовградЮМТ ЕООД, гр. Казанлък
2013Изработка, доставка и монтаж на алуминиеви прозорци, врати и витрини и ВИК за обект: „Преустройство на съществуващи болнични сгради и изграждане на нова пристройка за отделение по лъчелечение към КОЦ – Ст. ЗагораСтроителна компания Загора ЕАД
2012Авариен ремонт на читалище Самуилово, общ.Ст. ЗагораОбщина гр. Ст. Загора
2012Основен ремонт на стъклени витрини на физкултурен салон на IX ОУ гр. Ст. ЗагораОбщина гр. Ст. Загора
2012Ремонт на ЦДГ №34 „Райна Княгиня” гр. Ст. ЗагораОбщина гр. Ст. Загора
2012Изпълнени работи като на РО4500079991, по договор 686-AG-XYZ за обект: 125 А, Поръчка и доставка на проект и реконструкция на повреден канал в зоната за обработка на материали на Ей и ЕС - 3С Марица изток 1 ЕООДЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1 ЕООД гр. Гълъбово
2012Изпълнени работи като на РО4500079647, по договор 686-AG-XYZ за обект: 32R, Проектиране и изграждане на покрив от северната страна на жлезопътна платформа при сграда 32 на Ей и ЕС - 3С Марица изток 1 ЕООДЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1 ЕООД, гр. Гълъбово
2012Ремонт на покрив, банкова сграда, банков гараж и дограма купол на обект: Филиал Свиленград находящ се на бул.България гр. СвиленградУниКредит Булбанк АД, гр. София
2012Ремонт на филиал Ямбол, „Жорж Папазов” №3, гр. ЯмболУниКредит Булбанк АД, гр. София
2011Ремонтни работи на архив гр. ГълъбовоУниКредит Булбанк АД, гр. София
2009-2011Преустройство на ресторант ”Тифани” УПИ ІІ кв.526 гр. Ст. Загора част АС, ВиК, Ел, газификация, вентилация и климатизацияИнвазия-КДС-Компания ЕООД
2009-2011Ресторант “Златното Руно”- гр. НесебърИнвазия-КДС-Компания ЕООД
2010-2011Ремонт на учебна зала с фоае, ремонт на подпорна стена и бордюри.ГПЧЕ Ромен Ролан, гр. Ст. Загора
Реновация на фасадите на банков клон на банка ОББ АД гр. ХасковоЕвробилдинг-2007 ЕООД
2011-2012Жилищна сграда - Старозагорски минерални бани - основен ремонт на жилищна сграда, настилки, облицовки, дърводелски, метални и железарски работиЕнчо Василев Баръмов
Инсталация за обезводняване на гипс блокове 1-6 ТЕЦ 2”Кули и Комини ЕООД
2011Фасадно оформление на обслужващи сгради-главен портал ТЕЦ 2Елит ВК-2000 ООД
2009-2010Жилищни сгради и стопански постройки УПИ ХХІ-132 кв.20. Текущ ремонт на учебен център с. Оряховица. Ремонт покрив, санитарни помещения и ограда на Културен център гр. Нова ЗагораФондация Миньо Балкански, с. Оряховица
2002-2010„Цялостно изпълнение на СМР за възстановяване и въвеждане в експлоатация на Опера” гр. Ст. ЗагораОбщина гр. Ст. Загора
2010Преустройство на стопански обект в Салон за красота ул.”Августа траяна” №36А кв.656МЦ Света Анна ООД
2010Ремонт Хотел „Калиста” Старозагорски минерални баниЕвробау ООД, гр. София
2009-2010Бензиностанция с газстанция с ОСД УПИ ХХІІІ-687 и УПИ ХХІІ-688 кв.63 гр. ГълъбовоРОА Инвест АД, гр. Раднево
2009Жилищна сграда и барбекю, ПИ №152 местност Съборения мост по плана на гр.Ст. ЗагораКънчо Тенев Кънев
2008-2009Жилищна сграда с барбекю и басейн, УПИ ІХ-305 кв20 Старозагорски минерални част СК, АС и ВиКЕлконтрол ЕООД, гр. Ст. Загора
2009Парк мол – помпена станция фекални водиКомерторг ЕООД
2006-2008Преустройство на училище в информационен център, с. ОряховицаФондация Миньо Балкански, с. Оряховица
2007-2008СМР на еднофамилна жилищна сгради „Ариадна” и редова жилищна сграда „Миконос” н ПИ №106058 с ЕКАТЕ 46417 кв.АтюренЗСК Боруй АД
2007-2008Конструктивно укрепване на седмична детска ясла №12 „Боровец” гр. Ст. Загора УПИ ХХІІІ, кв. 259Община гр. Ст. Загора
2008Преустройство на магазин за пр.стоки в банков офис на ТБ Алинац Б-ия АД кв.152, УПИ ІІ 2092, гр.РадневоАлианц Банк България АД, гр. София
2008Ремонт на ателие ул.”Х.Д.Асенов” 80ААрх.Иван Кирчев 2004 ЕООД
2008Ремонт на офис ул.”Света Троица” №152А, ет.1,ап.1 Аквапроект ЕООД
2006-2007Административно търговски комплекс „Булагро” гр. Ст. Загора кв.Железник, кв.665, УПИ ХІ 2401Булагро АД
2007Топлоизолация на жилищна сграда в УПИ ІІІ-737 в кв.126А гр. Ст. ЗагораЕТ Уна-Труфа Койчев-44 Труфка Койчева
2007Ремонт на офис – адвокатска кантора-извършени СМР, настилки, облицовки, бояджийски работи, Ел и ВиК.АС Петрунова, Андреева, Цонева
2004-2006Административно-битова и производствена сграда с гаражи - конструкцииЕлконтрол ЕООД
2005-2006Ремонт на ресторант „Тифани” -частичен ремонт зала посетители-настилки и АL дограмаИнвазия-КДС-Компания ЕООД
2006Ремонт и учебни зали, авариен изход и входно стълбище на Медицински колеж, гр.Ст. ЗагораТРУ-Медицински колеж, гр. Ст. Загора
2005Основен ремонт хотел ресторант “Форум”- стоманобетонна конструкции и направа на нов покрив.Контракт Ко ЕООД
2004Изграждане на нова жилищна сграда до покрив и изолации с. ДълбокиСтела Атанасова Атанасова
2004Основен ремонт на покрив и довършителни работи по фасада и вътре.Анелия Кънева
2004Възстановяване на сигурността на конструкцията на претърпяла авария осеметажна едропанелна жилищна секция 223 на жил.блок ул.”Августа Траяна” №31, вх. 0” гр. Ст. ЗагораОбщина гр. Ст. Загора
2004Строителство на Жил. сграда с ОСД кв.50А УПИ Х-2659 ул.Майор КавалджиевЕвгени Начев
2002-2003Основен ремонт на офисите на Булбанк - оперативен салон част АС, ВиК гр. Раднево и гр. Нова ЗагораУниКредит Булбанк АД
2002-2003Изграждане на стомано-бетонова конструкция на Търговски център „Сити” гр. Ст. ЗагораСтубел М АД, гр. Ст. Загора
2003Основен ремонт на магазин-смяна на АL дограма и довършителни работиЕТ Декар-Ив.Балабанов
2003Извършено СМР в ГерманияЕмил Хьонингер
2002Извършено СМР за част АС и ВИК обект База на Пещострой, гр. Ст.Загора кв. ИндустриаленПещострой ЕООД
2002Основен ремонт на АL дограма, довършителни работи, настилки, облицовки и узаконяване на Медико-стоматологичен центърМистели ЕООД
2002Преустройство на магазин за промишлени стоки в банков офис на Райфайзен банк клон.Ст.ЗагораРайфайзенбанк АД
2002Основен ремонт и реконструкция с довършителни работи на офис на фирма Ел контролЕлконтрол ЕООД
2000-2001Жилищна сграда в гр.Ст. ЗагораПещострой ЕООД
1996-1997Основен ремонт и реконструкция на БУЛБАНК АД, гр. Ст. ЗагораБУЛБАНК АД
1995-1996Хотел в гр. ПриморскоПещострой ЕООД
1995-1996Семеен хотел в с. Змейово, обл. Ст. ЗагораЙонайко ООД
1991-1992Предприятие за месопреработка на КЕН гр. Ст. ЗагораКЕН АД

За контакти: Стара Загора, ул. Боруйград 71, 042 603 642, office@nikonbg.com