Проекти на възложител

Обекти, изпълнени по проекти на възложители (инвеститори) - съвременни технологии и качество, в съответствие с проектите и техническите норми.

СПИСЪК НА СГРАДИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ ИНВЕСТИТОР (Кликнете бутона, за да видите списъка)

година обект възложител
2020 Ремонтни работи във Второ основно училище "П.Р.Славейков" гр.Стара Загора II OУ "П.Р.Славейков" гр.Стара Загора
2018 Жилищна сграда с гараж в УПИ III-409, с идентификатор 68850.523.409, кв.690, гр.Стара Загора Ивелина Динева
2018 Жилищни сгради в ПИ с идентификатор 58743.26.2, местност"Икешър", землище на с.Пряпорец, Община Стара Загора Драгомир Москов
2017-2018 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в УПИ Iжс и пг, кв.648"Железник", ул."Младост" №25, вх.0,А,Б в гр.Стара Загора, във връзка с изпълнение на национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Стара Загора Община гр.Ст.Загора
2015 Укрепване и премахване на аварирала част по съществуваща сграда на ПМГ "Никола Обрешков" гр. Казанлък Община гр. Казанлък
2015 Проект за разрушаване на съществуващи сгради, укрепване на котлован и усилване на част от съществуваща сграда на "Загорка" АД гр.Ст. Загора Загорка АД
2015 Пансион към младежки дом на фондация „М. Балкански”, с. Оряховица общ. Ст. Загора - Преустройство и пристройка на адм. сграда в УПИ – IIIодо, кв.20, с. Оряховица Фондация Миньо Балкански, с. Оряховица
2014-2015 Преустройство на съществуваща сграда с РЗП 948,26 кв.м. /бивше кино/ в Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в гр. Ст.Загора. Допълнителни СМР във връзка с обект „Преустройство на съществуваща сграда с РЗП 948,26 кв.м./бивше кино/в ММЦ за работа с деца и младежи в риск в гр. Ст. Загора Община гр. Ст. Загора
2014 Преустройство и ремонт на Ресторант "Тифани" в УПИ II, кв.526. Инвазия-КДС-Компания ЕООД
2013-2014 Основен ремонт на съществуваща сграда „Вила Роза” в гр.Казанлък кв.215, УПИ II гр.Казанлък ОД на МВР, гр. Ст. Загора
2014 Преустройство на съществуваща сграда /Ресторант и офис/ в 2 бр. жилища в УПИ III-935, кв. 10, гр.Ст. Загора - части АС, ВиК и Ел. Каля Георгиева Петкова
2013-2014 Извършена услуга – заготовка, бластиране и боядисване на метална конструкция Завод Девня ВИТО-95 ООД
2013 Реконструкция на централния градски пазар на гр. Ст. Загора /градски проект/. Община гр. Ст. Загора
2013 Ремонт на апартамент гр. Казанлък ЮМТ ЕООД гр. Казанлък
2013 Основен ремонт на Обредна зала на библиотека Захари Княжевски гр. Ст. Загора Община гр. Ст. Загора
2013 Ремонт на сграда на Новотехпром ООД гр. Ст. Загора Новотехпром ООД
2014 Ограда на църква „Свети Никола” гр. Ст. Загора Дескрийм Билдинг ЕООД
2013 Автомивка-преустройство на съществуваща сграда в гр. Гурково УПИ II-9673 кв. 64 и преустройство на бистро Булгарпластик ЕООД, гр.Гурково
2012-2014 Извършено СМР съгласно договор за ремонтни работи в учителска стая, директорски кабинет, класни стаи и фоайе. СМР на мултифункционална зала. II ОУ П.Р.Славейков, гр. Ст. Загора
2013-2014 Складове за плодове – база с. Бъдеще Нюбилд ЕООД, гр. Ст. Загора
2012-2013 Реконструкция, п-во и ремонт на съществуващ производствен цех и пристройка, надстройка и ремонт на същ.адм.битова сграда към нея гр. Бузовград ЮМТ ЕООД, гр. Казанлък
2013 Изработка, доставка и монтаж на алуминиеви прозорци, врати и витрини и ВИК за обект: „Преустройство на съществуващи болнични сгради и изграждане на нова пристройка за отделение по лъчелечение към КОЦ – Ст. Загора Строителна компания Загора ЕАД
2012 Авариен ремонт на читалище Самуилово, общ.Ст. Загора Община гр. Ст. Загора
2012 Основен ремонт на стъклени витрини на физкултурен салон на IX ОУ гр. Ст. Загора Община гр. Ст. Загора
2012 Ремонт на ЦДГ №34 „Райна Княгиня” гр. Ст. Загора Община гр. Ст. Загора
2012 Изпълнени работи като на РО4500079991, по договор 686-AG-XYZ за обект: 125 А, Поръчка и доставка на проект и реконструкция на повреден канал в зоната за обработка на материали на Ей и ЕС - 3С Марица изток 1 ЕООД ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1 ЕООД гр. Гълъбово
2012 Изпълнени работи като на РО4500079647, по договор 686-AG-XYZ за обект: 32R, Проектиране и изграждане на покрив от северната страна на жлезопътна платформа при сграда 32 на Ей и ЕС - 3С Марица изток 1 ЕООД ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток 1 ЕООД, гр. Гълъбово
2012 Ремонт на покрив, банкова сграда, банков гараж и дограма купол на обект: Филиал Свиленград находящ се на бул.България гр. Свиленград УниКредит Булбанк АД, гр. София
2012 Ремонт на филиал Ямбол, „Жорж Папазов” №3, гр. Ямбол УниКредит Булбанк АД, гр. София
2011 Ремонтни работи на архив гр. Гълъбово УниКредит Булбанк АД, гр. София
2009-2011 Преустройство на ресторант ”Тифани” УПИ ІІ кв.526 гр. Ст. Загора част АС, ВиК, Ел, газификация, вентилация и климатизация Инвазия-КДС-Компания ЕООД
2009-2011 Ресторант “Златното Руно”- гр. Несебър Инвазия-КДС-Компания ЕООД
2010-2011 Ремонт на учебна зала с фоае, ремонт на подпорна стена и бордюри. ГПЧЕ Ромен Ролан, гр. Ст. Загора
  Реновация на фасадите на банков клон на банка ОББ АД гр. Хасково Евробилдинг-2007 ЕООД
2011-2012 Жилищна сграда - Старозагорски минерални бани - основен ремонт на жилищна сграда, настилки, облицовки, дърводелски, метални и железарски работи Енчо Василев Баръмов
  Инсталация за обезводняване на гипс блокове 1-6 ТЕЦ 2” Кули и Комини ЕООД
2011 Фасадно оформление на обслужващи сгради-главен портал ТЕЦ 2 Елит ВК-2000 ООД
2009-2010 Жилищни сгради и стопански постройки УПИ ХХІ-132 кв.20. Текущ ремонт на учебен център с. Оряховица. Ремонт покрив, санитарни помещения и ограда на Културен център гр. Нова Загора Фондация Миньо Балкански, с. Оряховица
2002-2010 „Цялостно изпълнение на СМР за възстановяване и въвеждане в експлоатация на Опера” гр. Ст. Загора Община гр. Ст. Загора
2010 Преустройство на стопански обект в Салон за красота ул.”Августа траяна” №36А кв.656 МЦ Света Анна ООД
2010 Ремонт Хотел „Калиста” Старозагорски минерални бани Евробау ООД, гр. София
2009-2010 Бензиностанция с газстанция с ОСД УПИ ХХІІІ-687 и УПИ ХХІІ-688 кв.63 гр. Гълъбово РОА Инвест АД, гр. Раднево
2009 Жилищна сграда и барбекю, ПИ №152 местност Съборения мост по плана на гр.Ст. Загора Кънчо Тенев Кънев
2008-2009 Жилищна сграда с барбекю и басейн, УПИ ІХ-305 кв20 Старозагорски минерални част СК, АС и ВиК Елконтрол ЕООД, гр. Ст. Загора
2009 Парк мол – помпена станция фекални води Комерторг ЕООД
2006-2008 Преустройство на училище в информационен център, с. Оряховица Фондация Миньо Балкански, с. Оряховица
2007-2008 СМР на еднофамилна жилищна сгради „Ариадна” и редова жилищна сграда „Миконос” н ПИ №106058 с ЕКАТЕ 46417 кв.Атюрен ЗСК Боруй АД
2007-2008 Конструктивно укрепване на седмична детска ясла №12 „Боровец” гр. Ст. Загора УПИ ХХІІІ, кв. 259 Община гр. Ст. Загора
2008 Преустройство на магазин за пр.стоки в банков офис на ТБ Алинац Б-ия АД кв.152, УПИ ІІ 2092, гр.Раднево Алианц Банк България АД, гр. София
2008 Ремонт на ателие ул.”Х.Д.Асенов” 80А Арх.Иван Кирчев 2004 ЕООД
2008 Ремонт на офис ул.”Света Троица” №152А, ет.1,ап.1 Аквапроект ЕООД
2006-2007 Административно търговски комплекс „Булагро” гр. Ст. Загора кв.Железник, кв.665, УПИ ХІ 2401 Булагро АД
2007 Топлоизолация на жилищна сграда в УПИ ІІІ-737 в кв.126А гр. Ст. Загора ЕТ Уна-Труфа Койчев-44 Труфка Койчева
2007 Ремонт на офис – адвокатска кантора-извършени СМР, настилки, облицовки, бояджийски работи, Ел и ВиК. АС Петрунова, Андреева, Цонева
2004-2006 Административно-битова и производствена сграда с гаражи - конструкции Елконтрол ЕООД
2005-2006 Ремонт на ресторант „Тифани” -частичен ремонт зала посетители-настилки и АL дограма Инвазия-КДС-Компания ЕООД
2006 Ремонт и учебни зали, авариен изход и входно стълбище на Медицински колеж, гр.Ст. Загора ТРУ-Медицински колеж, гр. Ст. Загора
2005 Основен ремонт хотел ресторант “Форум”- стоманобетонна конструкции и направа на нов покрив. Контракт Ко ЕООД
2004 Изграждане на нова жилищна сграда до покрив и изолации с. Дълбоки Стела Атанасова Атанасова
2004 Основен ремонт на покрив и довършителни работи по фасада и вътре. Анелия Кънева
2004 Възстановяване на сигурността на конструкцията на претърпяла авария осеметажна едропанелна жилищна секция 223 на жил.блок ул.”Августа Траяна” №31, вх. 0” гр. Ст. Загора Община гр. Ст. Загора
2004 Строителство на Жил. сграда с ОСД кв.50А УПИ Х-2659 ул.Майор Кавалджиев Евгени Начев
2002-2003 Основен ремонт на офисите на Булбанк - оперативен салон част АС, ВиК гр. Раднево и гр. Нова Загора УниКредит Булбанк АД
2002-2003 Изграждане на стомано-бетонова конструкция на Търговски център „Сити” гр. Ст. Загора Стубел М АД, гр. Ст. Загора
2003 Основен ремонт на магазин-смяна на АL дограма и довършителни работи ЕТ Декар-Ив.Балабанов
2003 Извършено СМР в Германия Емил Хьонингер
2002 Извършено СМР за част АС и ВИК обект База на Пещострой, гр. Ст.Загора кв. Индустриален Пещострой ЕООД
2002 Основен ремонт на АL дограма, довършителни работи, настилки, облицовки и узаконяване на Медико-стоматологичен център Мистели ЕООД
2002 Преустройство на магазин за промишлени стоки в банков офис на Райфайзен банк клон.Ст.Загора Райфайзенбанк АД
2002 Основен ремонт и реконструкция с довършителни работи на офис на фирма Ел контрол Елконтрол ЕООД
2000-2001 Жилищна сграда в гр.Ст. Загора Пещострой ЕООД
1996-1997 Основен ремонт и реконструкция на БУЛБАНК АД, гр. Ст. Загора БУЛБАНК АД
1995-1996 Хотел в гр. Приморско Пещострой ЕООД
1995-1996 Семеен хотел в с. Змейово, обл. Ст. Загора Йонайко ООД
1991-1992 Предприятие за месопреработка на КЕН гр. Ст. Загора КЕН АД

За контакти: Стара Загора, ул. Воевода Стойно Черногорски 27А , 042 603 642, office@nikonbg.com